Představení společnosti
Představení společnosti

C e n t r a l  E u r o p e  H o l d i n g, a.s.


Sídlo:           Moskevská 1351/5, 400 01 Ústí nad Labem

Pobočka:      Ondříčkova 2416/42, 130 00  Praha 3

IČ:               615 376 59

DIČ:             CZ 615 376 59

 

Profil společnosti

Central Europe Holding, a.s. je akciovou společností, která již od roku 1996 aktivně vyhledává budovy, převážně bytové domy, především na území hl. m. Prahy, pro realizaci střednědobého a dlouhodobého uložení finančních prostředků.

U nemovitostí, které vlastníme a provozujeme, se zabýváme řešením právních záležitostí, provádíme nutné opravy a rekonstrukce. Nezabýváme se zprostředkovatelskou činností a taktéž se nezabýváme vystěhováváním ani vedením sporů s řádnými nájemci nemovitostí.

Podílíme se aktivně na utváření realitního trhu

Naše společnost se aktivně podílí na zkvalitňování rozvoje realitního trhu.

Ředitel CEH a.s. Mgr. Jiří Pácal zasedá:

 

  • ·         ve správní radě Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí,
  • ·         ve správní radě společnosti CZ BIJO a.s. se zaměřením na ekologické zátěže a jejich řešení,
  • ·         ve správní radě Centra PARAPLE pro pomoc lidem po poranění míchy,
  • ·         v dozorčí radě společnosti Helvetia Pharma a.s.,
  • ·         ve vedení sportovního klubu RFK Pohoda Praha.

 

Často je naše společnost oslovována ze strany sdělovacích prostředků s požadavky na vyjádření k aktuálním problémům v oblasti nemovitostí. CEH je zvána také na odborné konference a přednášky.

Činnost společnosti zabezpečuje stabilizovaný kolektiv pracovníků s mnohaletými zkušenostmi v oboru realit.


Prohlášení o bezúhonnosti

Na majetek společnosti Central Europe Holding, a.s. (dále jen CEH), nebyl vyhlášen konkurs.

Proti CEH nebylo zahájeno konkursní ani vyrovnávací řízení.

Proti CEH nebyl návrh na prohlášení o konkursu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce.

CEH není v likvidaci.

CEH nemá v evidenci zachyceny daňové nedoplatky.

CEH nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči nositelům sociálního zabezpečení a všeobecného zdravotního pojištění.

CEH nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči svým obchodním partnerům.

Proti CEH  není vedeno žádné soudní řízení.

Osoby vykonávající funkci statutárního orgánu společnosti CEH nebyly pravomocně odsouzeny pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání CEH nebo trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku.

Rychlý kontakt

Pražská pobočka
Ondříčkova 2416/42
130 00 Praha 3

Telefon:         224 232 660

Email:            ceh@ceh.cz

CEH v médiích

Odkazy na rozhovory a vystoupení.